Rejestracja znaku towarowego w Chinach

Martyna Rybińska

W nawiązaniu do poprzedniego wpisu na blogu, w którym omówiliśmy, jakie kroki należy podjąć przed przystąpieniem do rejestracji znaku towarowego w Chinach, w tym wpisie postaramy się przybliżyć Państwu, jak wygląda rejestracja znaku towarowego w Państwie Środka.

Decydując się na rejestrację znaku towarowego w Chinach mamy do wyboru dwie procedury rejestracji: międzynarodową w tzw. systemie madryckim, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP (UPRP) i koordynowaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz w systemie krajowym w chińskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (CNIPA).

Procedura międzynarodowa (WIPO)

Jeśli posiadamy znak towarowy zarejestrowany w Polsce, możemy złożyć wniosek o rozszerzenie ochrony na Chiny. W takim przypadku odpowiedni wniosek składamy do WIPO za pośrednictwem UPRP. Zgłoszenie powinno być złożone na Formularzu MM2. Polski Urząd od wniosku międzynarodowego pobiera opłatę w wysokości 600 zł. Natomiast WIPO pobiera kolejne opłaty we frankach szwajcarskich. W celu ustalenia wysokości opłaty polecamy skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej WIPO: https://madrid.wipo.int/feecalcapp/. Zgłoszenia dokonuje się w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Zgłoszenie międzynarodowe musi dotyczyć znaku identycznego ze zgłoszonym w polskim Urzędzie oraz zawierać wskazanie towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej. UPRP przekazuje zgłoszenie do WIPO. Po otrzymaniu wniosku WIPO rejestruje zgłoszenie i publikuje znak towarowy w WIPO Gazette of International Marks, a następnie przekazuje zgłoszenie do chińskiego Urzędu CNIPA. Chiński Urząd dokonuje merytorycznego badania. Jeśli w trzymiesięcznym okresie sprzeciwowym zostanie wniesiony sprzeciw albo CNIPA znajdzie podstawy do odmowy rejestracji, chiński Urząd powiadomi o tym WIPO. Zgłaszający będzie mógł wówczas wystąpić jako strona przed CNIPA, za pośrednictwem chińskiego pełnomocnika. Jeżeli natomiast w ciągu 18 miesięcy od przekazania zgłoszenia chiński Urząd nie powiadomi WIPO o odmowie rejestracji, rejestrację uznaje się za skuteczną.

Z uwagi na brak możliwości wyboru podklas klasyfikacji chińskiej w zgłoszeniu, na co wskazywaliśmy we wcześniejszym wpisie, oraz konieczność samodzielnego wystąpienia do CNIPA o wydanie świadectwa rejestracji znaku, procedurę międzynarodową uznaje się za mniej skuteczną od rejestracji krajowej dokonywanej bezpośrednio w chińskim Urzędzie CNIPA.

Procedura krajowa w Chinach (CNIPA)

Wybierając procedurę krajową bezpośrednio w chińskim Urzędzie CNIPA, podmioty zagraniczne nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Chin muszą skorzystać z pośrednictwa chińskiego pełnomocnika.

 

 

Grafika: 1343024, Pixabay

Procedura krajowa rozpoczyna się od złożenia zgłoszenia znaku do rejestracji, które musi być dokonane w języku chińskim. Urząd dokonuje badania złożonego wniosku zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 23 sierpnia 1982 r. Prawo Znaków Towarowych Chińskiej Republiki Ludowej, znakami, które nie mogą być używane jako znaki towarowe, są:

 • znaki identyczne lub podobne do nazwy państwa, flagi narodowej, godła, flagi wojskowej lub odznaczeń Chińskiej Republiki Ludowej, nazwy określającej lokalizację organu centralnego, nazwy i wyglądu charakterystycznych budynków;
 • znaki identyczne lub podobne do nazwy państwa, flagi narodowej, godła, flagi wojskowej innego kraju, z wyjątkiem tych, co do których wyrażono stosowną zgodę;
 • znaki identyczne lub podobne do nazwy, flagi lub godła organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem tych, co do których wyrażono zgodę lub ich użycie nie będzie wprowadzało w błąd;
 • znaki identyczne lub podobne do oficjalnych znaków lub pieczęci, z wyjątkiem tych, co do których udzielono autoryzacji;
 • znaki identyczne lub podobne do symbolu lub nazwy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 • znaki dyskryminujące inne narodowości;
 • znaki stanowiące oszustwo reklamowe;
 • znaki szkodliwe dla socjalistycznej moralności i zwyczajów, lub mające niezdrowy wpływ.

Zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 23 sierpnia 1982 r. Prawo Znaków Towarowych Chińskiej Republiki Ludowej, nie mogą zostać zarejestrowane znaki, które:

 • składają się wyłącznie z nazwy rodzajowej, wyglądu lub modelu towaru;
 • odnoszą się wprost do jakości, surowca, funkcji, użycia, wagi, ilości lub innych cech towaru;
 • są pozbawione zdolności odróżniającej.

CNIPA dokonuje również badania pod względem kolizyjności z wcześniejszymi prawami ochronnymi, czyli m.in. ze znakami towarowymi już zarejestrowanymi na terytorium Chin. Jeżeli na etapie badania formalnego zostaną stwierdzone przesłanki bezwzględne odmowy rejestracji znaku, zgłaszający ma 30 dni na modyfikację zgłoszenia. Jeżeli natomiast w badaniu merytorycznym stwierdzone zostaną przesłanki względne odmowy, zgłaszający będzie miał możliwość zajęcia stanowiska w sprawie.

Po przejściu weryfikacji merytorycznej znak uzyskuje tzw. wstępną rejestrację. CNIPA publikuje zgłoszenie w China Trademark Gazette. Wraz z publikacją rozpoczyna się trzymiesięczny termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku. Jeżeli żaden sprzeciw nie zostanie wniesiony albo wniesiony sprzeciw zostanie rozpatrzony negatywnie przez Urząd, w urzędowym biuletynie pojawia się informacja o rejestracji znaku towarowego. Na zakończenie rejestracji zgłaszający otrzymuje świadectwo rejestracji znaku sporządzone w języku chińskim.

Podsumowanie

Obydwa systemy rejestracji znaku – międzynarodowy za pośrednictwem WIPO oraz krajowy w chińskim Urzędzie CNIPA – prowadzą do tych samych rezultatów, tj. otrzymujemy ochronę na znak towarowy na okres 10 lat (z możliwością przedłużenia). Jednakże zgłoszenie bezpośrednio w Chinach jest szybsze, gdyż trwa około 12 miesięcy, podczas gdy rejestracja międzynarodowa trwa około 18 miesięcy. Zgłoszenie w procedurze krajowej zapewnia lepszą ochronę, gdyż w zgłoszeniu wskazujemy tzw. podklasy chińskie. Ponadto w przypadku rejestracji krajowej otrzymujemy automatycznie świadectwo potwierdzające rejestrację znaku, które ma praktyczne zastosowanie.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszej pomocy w zakresie zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji w Chinach, zapraszamy do kontaktu.

Dział: Znaki towarowe

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Skontaktuj się z Kancelarią Prawa Gospodarczego Wiński

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

godziny

Pn - Pt: 900- 1700
Sb - Nd: nieczynne

Wpisz swoje imię
Nr telefonu
Wpisz swój adres email adres email niewaściwy
Wpisz swoją wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński z siedzibą przy ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych. Więcej: Polityka prywatności

Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok. 80
50-078 Wrocław

filia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa