• Home
 • Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

10 lipca 2017 roku OECD opublikowało zaktualizowany Przewodnik Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych oraz Administracji Podatkowych (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017). Dokument stał się podstawą do zmian legislacyjnych państw członkowskich OECD. Polska wprowadziła obszerną nowelizację przepisów. Nowe regulacje w zasadniczy sposób zmieniły zarówno krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzania, jak i zakres dokumentacji cen transferowych.

Trzystopniowa dokumentacja podatkowa – w zależności od wielkości firmy może ona być zobowiązana do sporządzania dokumentacji podstawowej (tzw. Local File), dokumentacji grupowej (Master File), a największe firmy, zwykle o zasięgu globalnym, będą dodatkowo zobowiązane do tworzenia raportu z poszczególnych jurysdykcji podatkowych (tzw. Domestic File).

Obowiązek sporządzenia dokumentacji – do sporządzenia podstawowej dokumentacji (Local File) są zobowiązani przedsiębiorcy, których roczne przychody przekraczają 2 mln € i którzy dokonują z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji, tj. takich, których roczna wartość, zależnie od przychodów podatnika, przekracza od 50.000 € do 500.000 €. Natomiast progi dla kolejnych stopni dokumentacji wynoszą 10 mln € dla Master File oraz 750 mln € dla Domestic File.

Transakcje z rajami podatkowymi – szczególnym obszarem zainteresowania administracji skarbowej są transakcje z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową. W takich przypadkach obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje już przy dokonaniu zapłaty należności lub wystąpieniu innego zdarzenia, którego łączna roczna wartość przekracza 20.000 €. Taki sam próg został wyznaczony dla zawarcia umowy spółki osobowej lub wspólnego przedsięwzięcia ze wspólnikiem z raju podatkowego.

Spółki komandytowe i spółki jawne, które w ostatnich latach cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców m.in. ze względu na możliwości optymalizacji podatkowej, również zostały objęte znowelizowanymi przepisami dotyczącymi cen transferowych. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstaje w przypadku zawarcia z podmiotem powiązanym umowy spółki niebędącej osobą prawna, lub wspólnego przedsięwzięcia, jeżeli łączne wkłady lub wartość przedsięwzięcia przekracza
50 000 €.

marek winski

Kancelaria WińskiE. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
T. (+48) 22 122 88 42Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, lok. 80
50-078 Wrocławfilia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

NASZE WSPARCIE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH OBEJMUJE:


 1. Identyfikację transakcji i obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych – przeprowadzamy audyt transakcji i innych zdarzeń pomiędzy klientem a jego podmiotami powiązanymi. Opracowaliśmy zestaw formularzy, które w efektywny sposób wskażą transakcje i inne zdarzenia objęte regulacjami cen transferowych. Wyniki audytu stanowią podstawę do dalszych ustaleń i prac.

 2. Sporządzenie dokumentacji cen transferowych w zakresie podstawowym (Local File) wymaganym przez przepisy, zawierającej w szczególności:

  1. Opis transakcji obejmujący m.in. wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji, dane finansowe oraz analizę funkcjonalną,

  2. Benchmark, czyli opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne z warunkami transakcji przeprowadzonych przez naszego klienta,

  3. Opis danych finansowych klienta pozwalający na porównanie rozliczeń cen transakcyjnych stosowanych przez naszego klienta,

  4. Inne wymagane przepisami informacje oraz dokumenty.

 3. Dla podmiotów dużych oferujemy również wsparcie przy sporządzeniu kolejnych szczebli dokumentacji (Master File oraz Domestic File), w tym sporządzenie analiz i zestawień dotyczących grupy kapitałowej klienta z wykorzystaniem danych pochodzących m.in. ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

 

Ile kosztuje wsparcie Kancelarii Wiński dotyczące nowych obowiązków cen transferowych?

Oferowany przez Kancelarię Wiński model wsparcia dotyczącego nowych obowiązków cen transferowych przewiduje optymalizację działań oraz kosztów wdrożenia według zasady value for money. Dążymy do ograniczenia działań przy zachowaniu wszelkich standardów określonych w nowych przepisach. Usługi są wyceniane indywidualnie. Skontaktuj się z nami w celu poznania oferty.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia Kancelarii Wiński dotyczącego nowych obowiązków cen transferowych?

Doświadczenie. Od wielu lat doradzamy klientom we wszelkich aspektach dotyczących audytów finansowych oraz dokumentacji finansowej przedsiębiorców. Prowadzimy liczne szkolenia, audyty oraz przygotowujemy przedsiębiorców do nowych wymogów prawnych. Sprawami dotyczącymi cen transferowych zajmuje się biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem w wiodących spółkach kapitałowych.

Indywidualne podejście. Nasze wsparcie przy wdrożeniu nowych obowiązków w zakresie cen transferowych jest indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta. W przeciwieństwie do wielu firm, które sprzedają gotowe wzory dokumentów bez żadnej odpowiedzialności, Kancelaria Wiński prowadzi pełną analizę przedsiębiorstwa oraz dokumentacji w zakresie cen transferowych.  

Value for money. Dążymy do ograniczenia działań do niezbędnego minimum przy zachowaniu wszelkich standardów określonych w nowych przepisach. W ten sposób klient otrzymuje wysoki standard usług prawnych za rozsądną cenę.

Nasze kompetencje są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem TPE® (International Transfer Pricing Expert) nadawanym przez ITAF® (The Institute of International Tax Law and Finance).

 

Najczęściej zadawane pytania


1. Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe są to ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Ceny takie mogą być instrumentem optymalizacji podatkowej w postaci transferu zysków z podmiotu obciążonego wyższym podatkiem do podmiotu, który stosuje niższą stawkę podatkową bądź jest z podatku zwolniony.

2. Jaki jest zakres zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych?

Regulacje dotyczące cen transferowych zostały opracowane w ramach OECD. Państwa członkowskie indywidualnie wprowadzają wytyczne OECD do ustawodawstwa krajowego.

3.  Od kiedy obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

Nowelizacja przepisów ma zastosowanie po raz pierwszy do dokumentacji cen transferowych sporządzanych za rok 2017. Termin sporządzenia dokumentacji, który pierwotnie odpowiadał terminowi złożenia rocznego zeznania podatkowego, został przesunięty na dzień 30.09.2018 r

4. Jaki jest wpływ regulacji międzynarodowych w zakresie cen transferowych na ustawodawstwo polskie?

Polska jako członek OECD wprowadziła nowelizacje ustaw podatkowych i obecnie w naszym kraju obowiązują przepisy zgodne z międzynarodowymi wytycznymi OECD.

5. Kto jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Do sporządzenia podstawowej dokumentacji (Local File) są zobowiązani przedsiębiorcy, których roczne przychody przekraczają 2 mln € i którzy dokonują z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji, tj. takich, których roczna wartość, zależnie od przychodów podatnika, przekracza od 50.000 € do 500.000 €. Natomiast progi dla kolejnych stopni dokumentacji wynoszą 10 mln € dla Master File oraz 750 mln € dla Domestic File.

 

6. Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?

Wymogi dotyczące dokumentacji cen transferowych są bardzo obszerne i zróżnicowane w zależności od wielkości firmy, rodzaju i wielkości transakcji oraz innych czynników.

Podstawowy zakres dokumentacji podatkowej (Local File) obejmuje w szczególności opis transakcji, analizę funkcjonalną klienta, analizę benchmarkową (dla klientów o przychodach lub kosztach przekraczających 10 000 €), opis danych finansowych klienta, inne informacje i dokumenty. Dodatkowe wymogi w zakresie informacji są przewidziane dla dokumentacji typu Master File oraz Domestic File.

7. Czy dokumentację należy złożyć do urzędu skarbowego?

Podatnik jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji podatkowej tylko na żądanie organów podatkowych. Podatnicy sporządzający dokumentację podatkową składają natomiast do urzędu skarbowego oświadczenie o jej sporządzeniu.

8. Jakie są konsekwencje braku wymaganej dokumentacji podatkowej?

Podstawowym skutkiem nieprzedstawienia dokumentacji podatkowej jest zastosowanie przez władze skarbowe stawki w wysokości 50% w stosunku do nadwyżki dochodu określonego przez organy podatkowe nad dochodem zadeklarowanym przez podatnika.
Dodatkowo osoby odpowiedzialne za sporządzenie dokumentacji podatkowej podlegają sankcjom karno-skarbowym.

 

 

Skontaktuj się z Kancelarią Prawa Gospodarczego Wiński

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

godziny

Pn - Pt: 900- 1700
Sb - Nd: nieczynne

Wpisz swoje imię
Nr telefonu
Wpisz swój adres email adres email niewaściwy
Wpisz swoją wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński z siedzibą przy ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych. Więcej: Polityka prywatności

Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok. 80
50-078 Wrocław

filia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa