• Home
  • Własność intelektualna i przemysłowa

Własność intelektualna i przemysłowa

 

Prawo własności intelektualnej odnosi się do szeroko rozumianych dóbr niematerialnych chronionych w ramach prawa cywilnego oraz prawa własności przemysłowej. Ochrona własności intelektualnej najczęściej dotyczy praw autorskich przysługujących autorowi utworu (działalności twórczej o indywidualnym charakterze różnego rodzaju) lub innemu uprawnionemu podmiotowi.

Własność przemysłowa

Opisywana grupa monopoli prawnych obejmuje też niektóre własności przemysłowe - dobra intelektualne wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej. Do podstawowych dóbr chronionych prawem własności przemysłowej zaliczamy oznaczenia handlowe (w tym znaki towarowe, czyli dystynktywne oznaczenia produktów używane w celu odróżnienia własnych towarów bądź usług i wpływających na rozpoznawalność marki) oraz projekty wynalazcze (wynalazki, czyli innowacyjne rozwiązania techniczne, a także wzory użytkowe o charakterze technicznym mające znaczenie na przykład dla wygody korzystania z produktów, wzory przemysłowe odnoszące się na przykład do kształtu produktów, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie).

W ramach przedstawionej specjalizacji pomagamy klientom w zapewnianiu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, jak również reprezentujemy klientów w sprawach spornych.

Contact

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

Wroclaw Office

ul. Leszczyńskiego 4, lok. 80
50-078 Wroclaw
Poland

Warsaw Office

ul. Mokotowska 1
00-640 Warsaw
Poland

OFFICE HOURS

Mon - Fri: 900- 1700
Sat - Su: closed