• Home
 • Nowe technologie. Prawo IT

Umowy IT i Prawo IT

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm z branży IT. Rozumiemy potrzeby klientów z branży IT i potrafimy z nimi rozmawiać. Wspieramy firmy z branży IT na każdym etapie działania poprzez:

  • sporządzanie i opiniowanie umów o tworzenie oprogramowania komputerowego (umów IT) dla deweloperów oprogramowania oraz inwestorów,
  • opracowywanie regulaminów dla aplikacji internetowych oraz na urządzenia mobilne (w tym usług SaaS),
  • analizę prawną planowanych przedsięwzięć informatycznych,
  • audyt prawny zgodności ze standardami i regulacjami sektorowymi IT,
  • projektowanie struktur holdingowych spółek z branży IT,
  • tworzenie dokumentacji do przeniesienia oprogramowania IT do spółek prawa handlowego,
  • opiniowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych w branży IT,
  • obsługę prawną sporów dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT,
  • bieżącą kompleksową obsługę prawną firm IT (prawo cywilne, gospodarcze, prawo pracy, prawo autorskie, prawo IT, ochrona danych osobowych).

Odpowiemy na podstawowe pytania:

   • Jakie są rodzaje umów IT?
   • Jak pisać umowy dla projektów IT?
   • Jak napisać prawidłową i adekwatną do projektu umowę IT?
   • Umowy IT – praktyczne aspekty prawne
   • Wypowiedzenie umowy IT
   • Umowy IT – ważne kwestie prawne
   • Umowy IT w administracji – podstawowe klauzule
   • Korzyści skorzystania z usług prawnika IT

Dobrze skonstruowana umowa to podstawa bezpiecznego prowadzenia biznesu w branży IT. Pozwala uniknąć konfliktów między stronami i pomaga zdyscyplinować specjalistów, szczególnie w przypadku korzystania z tzw. pozapracowniczych form współpracy, które są często stosowane w branży nowych technologii.

Kogo dotyczy prawo IT?

Prawo IT, obejmujące prawo nowych technologii, dotyczy głównie przedsiębiorstw typu software house (zajmujących się tworzeniem oprogramowania i aplikacji na zamówienie, jak również ich testowaniem) i innych firm współpracujących z wykonawcami rozwiązań informatycznych, w tym na przykład agencji interaktywnych, które w ramach prowadzonych projektów zlecają część prac deweloperom na zasadzie outsourcingu (systemu delegowania pracy na zewnątrz firmy), także startupów pozyskujących środki finansowe od inwestorów.

Umowy IT i usługi prawne z nimi związane

Aby zabezpieczyć prawa firmy działającej w branży IT i ochronić ją przed ryzykiem związanym z delegowaniem prac programistycznych na zewnątrz, należy zadbać o odpowiednią umowę. Taka umowa pozwala nie tylko zabezpieczyć przedsiębiorcę, ale też pomaga rozstrzygnąć kwestie sporne i dojść do porozumienia po odwołaniu się do zapisanych uzgodnień biznesowych, a w ostateczności stanowi dowód w sądzie i w znacznym stopniu zwiększa szansę na wygraną w sprawie. Nasza Kancelaria specjalizuje się w tego typu sprawach - prawnik IT doradza w sporządzaniu zapisów i przygotowuje opinie prawne do umów, jak również pomaga poprawnie skonstruować wypowiedzenie umowy IT. Warto zaznaczyć, że od strony prawnej procesy IT często dotykają bardzo skomplikowanych zagadnień, takich jak odpowiedzialność w internecie, dlatego warto sięgnąć po profesjonalną konsultację prawną, która pozwoli bliżej poznać i wyjaśnić reguły obowiązujące w ramach umowy.

Rodzaje umów IT i ich treść

Wraz z rozwojem nowych technologii normą stało się stosowanie różnego typu umów w ramach współpracy między zamawiającym a dostawcą danego rozwiązania technologicznego. Najczęściej spotykane rodzaje umów IT to: umowy outsourcingu usług IT, umowy wdrożeniowe, umowy serwisowe, umowy utrzymaniowe, umowy dotyczące integracji systemów informatycznych, umowy na zakup licencji, umowy na dystrybucję oprogramowania, umowy depozytu kodu źródłowego itp. We wszystkich powyżej wymienionych umowach występują pewne standardy w konstruowaniu treści. Można wymienić ogólne cechy każdej umowy: oznaczenie stron, definicje, przedmiot umowy, określenie obowiązków stron, terminy, wynagrodzenie, odpowiedzialność, formy zakończenia współpracy, kary umowne, zastrzeżenie o poufności informacji i procedury zmiany postanowień umowy. Trzeba jednak pamiętać, że w zależności od konkretnego świadczenia w ramach umowy poszczególne zapisy mogą w istotny sposób kształtować pracę nad projektem, a co za tym idzie przyczynić się do sukcesu bądź niepowodzenia firmy. Z tego powodu tak ważne jest zastosowanie różnych reżimów prawnych, do których podstawy możemy znaleźć na przykład w przepisach kodeksu cywilnego i ustawach dotyczących własności intelektualnej, w tym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o prawie własności przemysłowej, ustawie o ochronie baz danych oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Co to jest analiza przedwdrożeniowa?

Zlecenie potencjalnemu wykonawcy projektu dokonania wstępnej analizy, zwanej przedwdrożeniową, jest standardową procedurą poprzedzającą stworzenie i wdrożenie nowego oprogramowania na potrzeby indywidualnego inwestora. Zlecenie analizy przedwdrożeniowej może w praktyce nastąpić w ramach odrębnej umowy lub stanowić element umowy wdrożeniowej. Podstawowym celem analizy przedwdrożeniowej jest określenie podstawowych potrzeb inwestora w zakresie oczekiwanych funkcjonalności, zasobów, nakładów, czasu i warunków niezbędnych do ich stworzenia i wdrożenia oraz potencjalnych kosztów całej inwestycji.

W umowie o analizę przedwdrożeniową poza celem, przedmiotem i oczekiwanym rezultatem warto oznaczyć takie elementy jak forma prezentacji analizy, specyfikacja dotycząca zespołu dokonującego analizy, dostępność określonych specjalistów oraz skutków w przypadku, gdy analiza nie spełnia oczekiwań klienta lub uzgodnionych parametrów.

Co to jest umowa wdrożeniowa?

Umowa wdrożeniowa stanowi plan realizacji inwestycji, którego celem ma być uruchomienie aplikacji obejmującej funkcjonalności i parametry uzgodnione między stronami w postaci gotowej do użytku. Umowa wdrożeniowa najczęściej odpowiada standardowemu modelowi (tzw. waterfall), który obejmuje:

 • analizę przedwdrożeniową,
 • projekt i planowanie,
 • programowanie (aplikacja),
 • testy (betatesty),
 • wdrożenie,
 • utrzymanie.

Umowa wdrożeniowa obejmuje standardowo takie elementy jak przeprowadzenie analizy, harmonogram prac oraz harmonogram płatności wraz z kosztem całkowitym inwestycji. Przebieg prac podzielony jest na etapy. Każdy etap podlega procedurze akceptacji, a warunkiem przejścia do kolejnego etapu jest akceptacja poprzedniego.

Utrzymanie systemu (tzw. SLA) może być elementem umowy wdrożeniowej lub stanowić odrębną umowę.

Co to jest umowa wdrożeniowa według metodyki agile?

Umowa o tworzenie aplikacji oraz umowa wdrożeniowa mogą być realizowane w tzw. metodyce agile (tzw. metodyki zwinne). Do metod zwinnych zalicza się m.in. Scrum, Kanban, SAFe, XP Programming, Lean i inne. Tego typu modele współpracy mają szczególne zastosowanie przy innowacyjnych projektach, których ostateczny efekt ani ścisły harmonogram realizacji nie jest możliwy do określenia z góry. Z tego względu realizacja całego projektu przebiega w modelu dynamicznym w ramach swoistej umowy ramowej. Realizacja projektu w tym modelu zakłada pracę w krótkich cyklach twórczych (iteracjach). Rezultatem każdej zakończonej iteracji jest działający element oprogramowania. Praca w modelach zwinnych następuje poprzez drobne przyrosty uwzględniające efekty poprzednich etapów, wnioski z prowadzonych na bieżąco testów oraz uwagi inwestora. Dla zabezpieczenia interesów inwestora w modelach zwinnych często określane z góry są takie parametry jak budżet całkowity oraz terminy brzegowe projektu.

W umowie wdrożeniowej realizowanej w technikach zwinnych należy przede wszystkim dokonać opisu modelu wytwarzania oprogramowania w iteracjach oraz warunki zatwierdzenia iteracji, mechanizmy pozwalające na zmianę projektu w toku wykonywania umowy, określenie ról kluczowych osób w projekcie, warunki spotkań zespołu wykonawczego, mechanizmy wyjścia z umowy przed jej zakończeniem (tzw. exit plan).

Co to jest umowa Software as a Service (SaaS)?

Model Software as a Service (tzw. SaaS) polega na udostępnieniu klientowi oprogramowania przez internet bez potrzeby instalacji na serwerach lub komputerze klienta oraz bez konieczności dokonywania jakichkolwiek wdrożeń informatycznych u klienta. Obowiązek utrzymania oprogramowania (SLA), jego aktualizacji, pomocy technicznej (helpdesk) i rozwoju (software development) leżą po stronie usługodawcy.

Umowa Software as a Service może stanowić licencję oprogramowania lub usługę dostępu do oprogramowania. Kwestia ta ma niebagatelne skutki podatkowe i powinna być rozstrzygnięta przed zawarciem umowy.

Generalnie można przyjąć, że w przypadku, gdy dostawca przekazuje użytkownikowi oprogramowanie instalowane na jego sprzęcie (tzw. on premise), konieczne jest udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania (najczęściej niewyłącznej), gdyż użytkownik korzysta z cudzych praw autorskich.

Natomiast w przypadku, gdy oprogramowanie jest udostępniane w chmurze, użytkownik do korzystania z oprogramowania potrzebuje jedynie przeglądarki internetowej z dostępem do internetu. Nie dochodzi tutaj do instalacji oprogramowania w infrastrukturze IT użytkownika. Wszelkie dane są przetwarzane w środowisku IT dostawcy. W tym modelu umowa Software as a Service pomiędzy dostawcą a użytkownikiem będzie miała charakter umowy o świadczenie usług (art. 750 k.c.).

Niezależnie od modelu, umowa Software as a Service (SaaS) powinna określać udostępnione funkcjonalności i zasady ich udostępniania, zmiany oraz reguły odbierania uprawnień użytkownikom. W umowie SaaS należy ponadto określić warunki korzystania z oprogramowania, obowiązki usługodawcy, SLA (warunki utrzymania), metody rozliczeń i czas rozliczeń.

Kluczowym elementem umowy Software as a Service (SaaS) jest zobowiązanie usługodawcy do zachowania określonego poziomu usług (SLA) w zamian za wynagrodzenie. Interesy użytkownika zabezpieczone mogą być poprzez zastrzeżenie kar umownych na wypadek obniżenia poziomu usług poniżej określonych w SLA wartości krytycznych.

Co to jest umowa utrzymaniowa?

Umowa utrzymaniowa (Service Level Agreement - SLA) zazwyczaj stanowi element umowy wdrożeniowej. Umowa ta definiuje parametry usługi takie jak czas dostępności systemu, czas dostępności sprzętu, przepustowość łączy i limity transferu, tryb monitorowania określonych parametrów oraz wskaźniki, którymi te parametry się mierzy. Standardowa umowa utrzymaniowa (SLA) powinna obejmować co najmniej takie elementy jak:

 • procedura zgłaszania błędów,
 • zakresy oraz tryb udzielania asysty technicznej,
 • czas reakcji administratora systemu,
 • czas naprawy błędu, wymiany sprzętu i rozwiązania tymczasowe,
 • kary umowne.

 

Jak widać tematyka dotycząca umów IT nie jest łatwa, dlatego nasza Kancelaria specjalizująca się w prawie gospodarczym zapewnia kompleksową pomoc prawną związaną z problematyką sektora IT i danymi rodzajami umów, także w sporach pojawiających się na ich tle.

marek winski

Kancelaria WińskiE. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
T. (+48) 22 122 88 42Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, lok. 80
50-078 Wrocławfilia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Doświadczenie


FUNDUSZ INWESTYCYJNY DLA SPÓŁEK TYPU START-UP - obsługa prawna, w tym tworzenie i negocjowanie umów inwestycyjnych, tworzenie struktury holdingowej dla spółek start-up, zabezpieczenie transferu i korzystania z praw autorskich.

NAJWIĘKSZY NIEMIECKI PRZEWOŹNIK LOTNICZY - przygotowanie pakietu umów i regulaminów o udostępnienie oprogramowania do zarządzania środowiskiem w chmurze danych (clouding) w modelu Software as a Service (SaaS).

 

EUROPEJSKA INTERNETOWA GIEŁDA TRANSPORTOWA - obsługa prawna spółki tworzącej zaawansowane oprogramowanie komputerowe, w tym sporządzenie i negocjowanie umowy utrzymaniowej SLA (Service Level Agreement) oraz umowy aplikacyjnej w metodyce zwinnej (agile, scrum).

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ PRYWATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ - zastępstwo prawne w sporze o naruszenie praw autorskich do oprogramowania komputerowego.

 

OGÓLNOPOLSKI SKLEP INTERNETOWY - tworzenie i negocjowanie umowy utrzymaniowej typu SLA (Service Level Agreement), tj. o utrzymanie infrastruktury obejmującej m.in. definicje systemu, usługi utrzymania, usługi rozwoju, metody i sankcje związane z dostępnością infrastruktury; definicje błędów, incydentów, stanów krytycznych; zasady zgłaszania błędów; procedury odbioru poprawek, procedury związane z sytuacjami nie zawinionymi przez wykonawcę.

 

JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH PRODUCENTÓW MIĘSA I WĘDLIN W POLSCE - projektowanie i wdrożenie systemu ochrony know-how w spółce akcyjnej.

 

NAJWIĘKSZA PRYWATNA SIEĆ SZKÓŁ WYŻSZYCH O PROFILU BIZNESOWYM - opracowanie kompleksu umów IT (umowy na analizę przedwdrożeniową, umowy aplikacyjnej w technikach zwinnych, umowy wdrożeniowej i umowy utrzymaniowej SLA) oraz wsparcie przy opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

 

 

Skontaktuj się z Kancelarią Prawa Gospodarczego Wiński

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

godziny

Pn - Pt: 900- 1700
Sb - Nd: nieczynne

Wpisz swoje imię
Nr telefonu
Wpisz swój adres email adres email niewaściwy
Wpisz swoją wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński z siedzibą przy ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych. Więcej: Polityka prywatności

Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok. 80
50-078 Wrocław

filia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa