• Home
 • Rejestracja znaków towarowych

Rejestracja znaków towarowych. Oferta.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji znaków towarowych tworząc strategię ochrony dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta:

 • badanie zdolności rejestracyjnej nowego znaku towarowego (słownego, słowno-graficznego, przestrzennego, dźwiękowego i in.),
 • badanie czystości znaku towarowego (badanie dostępności znaku) (bazy: krajowa, międzynarodowa, wspólnotowa),
 • zgłoszenie znaku towarowego do ochrony (tryb krajowy: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej; tryb wspólnotowy: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - EUiPO; tryb międzynarodowy: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej - WIPO oraz inne państwa na całym świecie),
 • monitoring znaków towarowych w celu zapewnienia skutecznej ochrony znaków towarowych klienta i przeciwdziałaniu rejestracji znaków kolizyjnych w Polsce i całej Unii Europejskiej (comiesięczny raport zawierający rekomendację co do dalszych działań - sprzeciw/opozycja),
 • środki ochrony prawnej przed znakami kolizyjnymi (sprzeciw od rejestracji, wniosek o unieważnienie, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia kolizyjnego znaku towarowego).

Rejestracja znaku towarowego - czy to się opłaca?

Tak. Warto odnotować, że w rankingu najbardziej wartościowych polskich marek renomowane znaki towarowe wyceniane są nawet na kilkadziesiąt milionów złotych. Drogę do budowania silnej i wartościowej marki należy rozpocząć od uzyskania ochrony poprzez rejestrację znaku towarowego.

Znak towarowy, oprócz przyciągania klientów, budowania prestiżu marki i jako narzędzie do walki z nieuczciwymi konkurentami, może służyć stworzeniu autoryzowanych sieci dystrybucyjnych i franczyzowych oraz pozwala uzyskać istotne oszczędności dzięki optymalizacji podatkowej.

Jakie znaki towarowe mogą zostać zarejestrowane?

Uzyskanie prawa do wyłącznego wykorzystywania znaku towarowego niesie za sobą wiele wymienionych już korzyści. Dlatego istotne jest, aby jak najszybciej wprowadzić pożądane oznaczenie w rejestr znaków towarowych – trzeba mieć też na uwadze fakt, że sama procedura zajmuje 6 miesięcy. Takim chronionym przez prawo oznaczeniem może być wszystko to, co kojarzy się wyłącznie z działalnością, produktem lub ogólnie pojętą marką podmiotu występującego o takie zabezpieczenie. W związku z tym wyłączne prawo posługiwania się znakiem towarowym obejmuje takie formy jak:

– forma słowna, taka jak slogan czy nazwa marki;

– forma graficzna, do której zaliczają się logo, symbole lub zestawy kolorystyczne i rysunki;

– forma słowno-graficzna, będąca połączeniem dwóch powyższych;

– forma przestrzenna, reprezentowana np. poprzez oryginalny kształt produktu;

– forma dźwiękowa, taka jak unikalna melodia lub sygnał.

Jak widać, zarejestrowane może zostać niemal wszystko, co pozwala potencjalnym klientom przedsiębiorstwa rozpoznać produkty pochodzące od niego na tle konkurencyjnych towarów lub usług. Rejestracja znaków towarowych umożliwia zastrzeżenie wielu form reprezentowania marki. Najczęściej odnosi się to do nazwy firmy oraz jej logo, choć to tylko część możliwości.

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego?

Koszt rejestracji znaku towarowego zależy od terytorium ochrony, ilości klas towarowo-usługowych, w których znak ma zostać zarejestrowany oraz od tego, czy konieczne jest tzw. badanie czystości (dostępności znaku do rejestracji).

Chcesz wiedzieć, ile kosztuje rejestracja znaku towarowego? Zapoznaj się z naszym cennikiem.

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Standardowa procedura rejestracji znaku towarowego, zarówno w Polsce, jak i na terytorium Unii Europejskiej, trwa średnio od 6 do 9 miesięcy. Stała, uwarunkowana przepisami, jest długość tzw. okresu sprzeciwowego (zawsze 3 miesiące). Czas trwania pozostałych dwóch etapów jest zmienny i zależy od dynamiki prowadzenia postępowania rejestracyjnego przez dany urząd (w Polsce – Urząd Patentowy RP, w Unii Europejskiej – EUIPO).

Sześć zasad ochrony znaku towarowego

1. Nie zwlekaj.

Znak towarowy warto zgłosić do ochrony (rejestracji) jak najwcześniej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem jego używania. Jeżeli konkurencja zgłosi ten sam lub podobny znak towarowy wcześniej od Ciebie, może to stanowić przeszkodę nie tylko do zgłoszenia Twojego znaku, ale i do jego używania.

2. Wybieraj mądrze. Wybieraj bezpiecznie.

Znak towarowy powinien być charakterystyczny i mieć wysoką zdolność odróżniającą wobec znaków towarowych konkurencji; nie może być (podobny) kolizyjny w stosunku do innych znaków towarowych, które wcześniej uzyskały ochronę. Dlatego, aby bezpiecznie wybrać nazwę lub logo dla swojej marki warto, abyś sprawdził, czy Twój znak towarowy nie narusza praw osób trzecich (tzw. badanie czystości).

3. Zaufaj profesjonaliście.

Zawodowy pełnomocnik, uprawniony do reprezentowania Klientów przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO i WIPO oceni, czy Twój znak towarowy spełnia wszystkie wymagania prawne, by uzyskać ochronę, przygotuje wniosek do właściwego urzędu, poinformuje Cię o wysokości i terminach opłat urzędowych i będzie monitorował przebieg postępowania rejestracyjnego. Może też wykonać badanie czystości znaku towarowego.

4. Korzystaj z pełnej ochrony.

Jeżeli np. produkujesz towary, które zamierzasz także sprzedawać pod swoją marką, zadbaj, aby Twój znak towarowy został zgłoszony do ochrony we wszystkich odpowiednich klasach towarowych i usługowych, w tym w klasie obejmującej sprzedaż/eksport/import. Oznacza to wprawdzie konieczność poniesienia wyższej opłaty urzędowej, ale ochrona Twojego znaku towarowego będzie pełniejsza, a Twoje interesy lepiej zabezpieczone. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem bezwzględnym i jest skuteczne wobec wszystkich podmiotów, ale ochrona znaku towarowego obejmuje tylko towary i usługi objęte rejestracją.

5. Pamiętaj o przedłużeniu ochrony znaku towarowego.

Prawo ochronne na znak towarowy, tak w Polsce, jak i Unii Europejskiej, jest udzielane na okres dziesięciu lat i po tym czasie może być przedłużone na kolejne dziesięciolecie. Wymaga to uiszczenia stosownych opłat urzędowych w odpowiednim terminie. Twój pełnomocnik dopilnuje wszystkich formalności. W ten sposób ochrona znaku towarowego może być przedłużana w nieskończoność.

6. Monitoruj konkurencyjne znaki towarowe.

W obecnym stanie prawnym w Polsce w zakresie ochrony znaków towarowych obowiązuje tzw. system sprzeciwowy, podobny do procedury stosowanej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO. Oznacza to, że urzędy nie mają obowiązku badać, czy nowo zgłoszony do ochrony znak towarowy nie narusza wcześniejszych praw innych osób. Dlatego tak istotny jest regularny monitoring baz znaków towarowych - krajowej, europejskiej i światowej - w których publikowane są nowe zgłoszenia. Warto zlecić to zadanie profesjonalnej kancelarii, specjalizującej się w ochronie znaków towarowych.

Dlaczego ochrona znaku towarowego jest tak ważna w dzisiejszych czasach?

Znak towarowy służy przede wszystkim do identyfikacji produktów lub usług przedsiębiorcy i wyróżnieniu spośród konkurencji. We współczesnej gospodarce wolnorynkowej znak towarowy firmy (logo lub nazwa handlowa) stanowi jeden z kluczowych elementów budowania konkurencyjności.

Aby ochrona znaku towarowego była skuteczna w świetle prawa, znak towarowy musi uzyskać prawo ochronne (rejestrację), o przyznaniu którego decyduje właściwy urząd (np. w Polsce - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, w Unii Europejskiej - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, czyli EUIPO).

Posiadając znak towarowy chroniony prawem, uprawniony do znaku towarowego może skutecznie dochodzić swoich praw w sytuacji, gdy konkurencyjne podmioty gospodarcze będą podszywać się pod posiadacza znaku, oferując produkty lub usługi oznaczone znakiem towarowym identycznym lub łudząco podobnym, co we współczesnym świecie drapieżnej konkurencji zdarza się nader często.

FAQ

Jak bezpiecznie wybrać znak towarowy?

Budowanie silnej marki należy zacząć od wyboru nazwy, która posiada zdolność odróżniającą, identyfikuje produkt lub usługę i nie jest kolizyjna wobec innych nazw, używanych wcześniej w obrocie. Przed ostatecznym wyborem warto sprawdzić czy nasz logotyp nie narusza praw osób trzecich (tzw. badanie czystości). W dużych firmach produkcyjnych i handlowych tego typu badanie jest standardem dla każdej nowej nazwy produktu lub usługi. W ten sposób minimalizujemy ryzyko późniejszej odpowiedzialności odszkodowawczej oraz konieczności zmiany nazwy, co wiąże się ze znacznymi kosztami rebrandingu. Nie wspominając już o utraconych kosztach reklamy i utracie dotychczas budowanej marki.

Jak chronić znak towarowy?

Gdy już wybierzemy bezpieczną nazwę i zainwestujemy w stworzenie profesjonalnego logo graficznego oraz strony www, warto zadbać o ich skuteczną ochronę prawną. W celu uzyskania ochrony znak towarowy należy zarejestrować. Rejestracji znaku towarowego można dokonać w Polsce lub na terytorium całej Unii Europejskiej (tzw. rejestracja wspólnotowa). Niekiedy preferowana jest rejestracja znaku w wybranych krajach (np. w przypadku braku możliwości rejestracji wspólnotowej lub planowania działalności w USA, Rosji lub Chinach).

Jakie korzyści daje rejestracja znaku towarowego?

 • bezwzględna ochrona znaku na terytorium Polski, Unii Europejskiej lub innego kraju
 • brak ryzyka prawnego naruszenia praw osób trzecich (odszkodowanie i rebranding)
 • bezpieczeństwo nakładów na promocję i reklamę
 • możliwość amortyzacji podatkowej znaku towarowego
 • możliwość posługiwania się symbolem ®

Od kiedy moje logo/oznaczenie będzie chronione?

Znak towarowy podlega ochronie od daty zgłoszenia we właściwym urzędzie patentowym o ile udzielone zostanie prawo ochronne. Oznacza to, że ochrona znaku towarowego rozciąga się na okres od jego zgłoszenia, przy czym ochrona zostaje przyznana dopiero z chwilą rejestracji. Rejestracja znaku towarowego trwa w praktyce od 1 - 2 lat. Przy spełnieniu pewnych warunków obecnie dostępna jest również przyspieszona ścieżka rejestracji znaków wspólnotowych (tzw. fast track).

Kiedy najlepiej zgłosić logo/oznaczenie do ochrony?

Znak towarowy należy zgłosić do ochrony jak najwcześniej, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem jego używania. Jeżeli konkurencja zgłosi ten sam lub podobny znak wcześniej, może to stanowić przeszkodę nie tylko do zgłoszenia naszego znaku, ale także do jego używania.

Czy mogę zabronić wszystkim podmiotom używania mojego znaku?

Prawo ochronne ze znaku towarowego jest prawem bezwzględnym i jest skuteczne wobec wszystkich podmiotów (erga omnes). Należy jednak pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy rozciąga się tylko na towary i usługi objęte rejestracją.


marek winski

Kancelaria Prawa Gospodarczego - WińskiE. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
T. (+48) 22 122 88 42Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4, lok. 80
50-078 Wrocławfilia Warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

Skontaktuj się z Kancelarią Prawa Gospodarczego Wiński

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

godziny

Pn - Pt: 900- 1700
Sb - Nd: nieczynne

Wpisz swoje imię
Nr telefonu
Wpisz swój adres email adres email niewaściwy
Wpisz swoją wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński z siedzibą przy ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych. Więcej: Polityka prywatności

Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok. 80
50-078 Wrocław

filia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa