Martyna Rybińska
Martyna Rybińska

Znak towarowy gwarancyjny

Dział: Znaki towarowe

Fot. Towfiqu Barbhuiya, Unsplash

W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czym są znaki towarowe gwarancyjne. Produkty nimi oznaczone spełniają pewien standard jakości i właściwości.

Czytaj dalej...

Ważny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie portali oferujących hosting plików

Dział: Prawo autorskie

Fot. Felix Mooneeram, Unsplash

27 maja 2022 roku w Sądzie Najwyższym zapadł wyrok (sygn. akt: II CSKP 3/22) oddalający skargę kasacyjną w sprawie portalu Chomikuj.pl, strony internetowej oferującej hosting plików, na której użytkownicy umieszczają i udostępniają różnego rodzaju pliki, w tym także pliki naruszające prawa autorskie. Wyrok Sądu Najwyższego kończy trwający 10 lat spór pomiędzy Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (SFP) a właścicielem portalu Chomikuj.pl.

Czytaj dalej...

UOKiK stawia zarzuty za kryptoreklamy

Dział: Prawo Internetu. E-commerce

Grafika: Gerd Altmann, Pixabay

Nie od dzisiaj wiadomo, że dźwignią handlu jest reklama. W dobie wszechobecnego internetu za sprawą social mediów i influencerów, których śledzą miliony ludzi, promocja produktów i usług zyskała nowy kanał komunikacji i sposób dotarcia do klientów. Również dla trendsetterów taka forma współpracy z popularnymi markami stała się intratnym zajęciem. Niestety nie zawsze odbywa się ona zgodnie z obowiązującymi przepisami, naruszając prawa konsumentów, o czym nieustannie przypomina i informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Czytaj dalej...

Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wydaje elektroniczne świadectwa rejestracji znaków towarowych

Dział: Znaki towarowe

Fot. Bastiaan, Pixabay

Wszystkie osoby zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności na Stany Zjednoczone zapewne ucieszy informacja, że od 24 maja 2022 roku Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) rozpoczął wydawanie elektronicznych świadectw rejestracji znaków towarowych. W związku z tą zmianą, decydując się na rejestrację znaku towarowego w amerykańskim urzędzie, świadectwo rejestracji będzie można otrzymać szybciej niż do tej pory.

Czytaj dalej...

Wzory przemysłowe a znaki towarowe – różnice i podobieństwa w procesie rejestracji

Dział: Znaki towarowe

Fot. Kelly Sikkema, Unsplash

Czym różni się wzór przemysłowy do znaku towarowego? Wiele osób często myli te pojęcia lub posługuje się nimi zamiennie, tymczasem są to dwa różne przedmioty prawa własności intelektualnej (w węższym ujęciu: własności przemysłowej). Przedmiotem ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych jest co innego. Procedura rejestracji mimo, że jest dokonywana przez te same instytucje, również nieco się różni. Warto to sobie wyjaśnić i przyswoić najistotniejsze różnice.

Czytaj dalej...

Ulga IP Box (część III): Jak obliczyć wysokość ulgi podatkowej IP Box?

Dział: Własność intelektualna

Grafika: Gerd Altmann, Pixabay

Ulgę IP Box co do zasady rozlicza się w zeznaniu rocznym. W ciągu roku podatkowego odprowadzane są standardowe zaliczki na podatek dochodowy, a dopiero przy rozliczeniu rocznym rozdziela się dochody na IP oraz pozostałe i składa wniosek o zwrot podatku. Warto pamiętać, że ulgę IP Box można rozliczyć do 5 lat wstecz (poczynając od 1 stycznia 2019 roku), wykorzystując możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej.

Czytaj dalej...

Ważny wyrok NSA w sprawie IP Box

Dział: Własność intelektualna

Fot.: Arek Socha, Pixabay

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął ważną kwestię dotyczącą interpretacji podatkowych w przedmiocie ulgi IP Box. Sąd wskazał, że to organ podatkowy musi odpowiedzieć na pytanie podatnika, czy prowadzi on działalność badawczo-rozwojową, a nie ma prawa wymagać ustalania tej okoliczności od samego podatnika.

Czytaj dalej...

Ulga IP Box (część I): Co to jest i kto może z niej skorzystać

Dział: Własność intelektualna

Grafika: Gordon Johnson, Pixabay

Wraz z nowym rokiem oraz rewolucją podatkową związaną z Polskim Ładem wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych zmianą formy opodatkowania osiąganych dochodów. Przy podejmowaniu decyzji warto wziąć również pod uwagę ulgę IP Box („Intellectual Property Box”, „Innovation Box”).

IP Box to preferencyjne 5-procentowe opodatkowanie dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej. Ulga IP Box pozwala obniżyć wysokość zobowiązania podatkowego, jednakże aby z niej skorzystać, należy spełnić szereg wymogów. W dzisiejszym wpisie dowiedzą się Państwo, jakie są wymagania oraz kto może z ulgi skorzystać.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE RODO (FAQ)


1. Co to jest RODO?

RODO (zwane również GDPR – ang.) to popularny skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Jaki jest zakres działania RODO?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

3. Od kiedy RODO będzie obowiązywać?

Rozporządzenie RODO weszło w życie 24 kwietnia 2016 roku, natomiast okres przejściowy do kiedy każdy przedsiębiorca ma obowiązek dostosować przetwarzanie danych osobowych do nowych zasad i wymogów upłynie w dniu 28 maja 2018 roku. Wdrożenie nowych zasad ochrony danych jest procesem czasochłonnym, stąd warto jak najszybciej podjąć konieczne działania zamiast zwlekać na ostatnią chwilę i narażać się na kosztowne problemy.

4. Jaki jest wpływ RODO na polskie prawo?

Od 28 maja 2018 roku w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce będzie obowiązywać wyłącznie Rozporządzenie RODO oraz przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych wydanej na jego podstawie. Z tą datą dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 oraz akty wykonawcze utracą moc.

5. Kto musi wdrożyć nowe wymogi przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO?

Nowe wymogi przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO musi wdrożyć bez wyjątku każdy przedsiębiorca (lub/i organ państwowy/samorządowy) przetwarzający dane osobowe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, stanu zatrudnienia, ilości osób, których dane są przetwarzane.

6. Czy mali i średni przedsiębiorcy mają te same obowiązki co duże koncerny w zakresie Rozporządzenia RODO?

Mali i średni przedsiębiorcy podlegają mniej rygorystycznym zasadom i obowiązkom co do przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie skończy się ulgowe traktowanie przedsiębiorców, którzy ze względu na małą lub średnią skalę działalności dotychczas nie przykładali wagi do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Kancelaria Wiński oferuje również doradztwo przy wdrożeniu Rozporządzenia RODO w małych i średnich przedsiębiorstwach. Skontaktuj się z nami w celu poznania oferty.

7. Co grozi firmom, które nie dokonają należytego wdrożenia Rozporządzenia RODO?

Przepisy nowego rozporządzenia wprowadzają dotkliwe kary finansowe za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie przewiduje grzywnę maksymalnie do 20 mln EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa do 4% całkowitego światowego obrotu z poprzedniego roku za naruszenie istotnych przepisów ochrony danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu RODO. W przypadku mniejszej wagi limity kar będą dwukrotnie mniejsze (10 mln EUR lub do 2% światowego obrotu).

8. Jak możemy pomóc Państwa firmie przy wdrożeniu RODO?

Kancelaria Wiński oferuje wsparcie przedsiębiorcom w całym procesie wdrożenia wymogów Rozporządzenia RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych od inwentaryzacji i audytu zgodności z RODO, poprzez analizę ryzyka, sporządzenie dedykowanej dokumentacji i procedur, aż po wsparcie przy wdrożeniu zmian w systemie IT oraz przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych. Po wdrożeniu wymogów RODO w przedsiębiorstwie oferujemy dalszą opiekę prawną oraz monitoring nowych zaleceń i orzecznictwa w zakresie RODO.

9. Na czym polega wsparcie Kancelarii Wiński przy wdrożeniu RODO?

W ramach procedury wdrożeniowej wspieramy Państwa firmę przy wdrożeniu RODO w trzech obszarach:

Strefa prawna (m.in. dedykowana dokumentacja przetwarzania danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody, rejestr czynności, umowy o powierzeniu przetwarzania danych).

Strefa Organizacyjna (m.in. analiza ryzyka, zabezpieczenia fizyczne, szkolenia wewnętrzne, powołanie Inspektora Ochrony Danych – DPO).

Strefa IT (m.in. systemy ochrony danych, monitoring, szyfrowanie, redundancja, backupy, procedury postępowania z nośnikami, polityka uwierzytelniania, polityka aktualizacji).

Wdrożenie RODO prowadzone jest zgodnie z planem sporządzonym na podstawie zaleceń z raportu oraz decyzji klienta co do zabezpieczeń (organizacyjnych, fizycznych, informatycznych, zewnętrznych) w przedsiębiorstwie. W ramach wdrożenia weryfikujemy obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych (DPO), prowadzenia rejestru czynności oraz analizy ryzyka (DPIA).

10. Ile kosztuje wsparcie Kancelarii Wiński przy wdrożeniu RODO?

Oferowany przez Kancelarię Wiński model wsparcia przy wdrożeniu RODO przewiduje optymalizację działań oraz kosztów wdrożenia według zasady value for money. Dążymy do ograniczenia działań przy zachowaniu wszelkich standardów określonych w Rozporządzeniu RODO. W razie konieczności wprowadzenia zmian w strefie IT możemy zaproponować zewnętrznego dostawcę usług IT albo przeprowadzić wdrożenie przy współpracy z wewnętrznym działem IT klienta lub poleconej przez niego firmy zewnętrznej. Usługi w zakresie wdrożenia RODO są wyceniane indywidualnie. Skontaktuj się z nami w celu poznania oferty.

11. Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Wiński przy wdrożeniu Rozporządzenia RODO?

Doświadczenie. Od wielu lat doradzamy klientom we wszelkich aspektach ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. Prowadzimy liczne szkolenia, audyty oraz przygotowujemy przedsiębiorców do nowych wymogów ochrony danych osobowych.

Ekspercka wiedza. Jako ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej w Warszawie już od 2016 roku konsultujemy stanowisko w sprawie wdrożenia (implementacji) przepisów Rozporządzenia RODO na gruncie prawa krajowego.

Indywidualne podejście. Nasze wsparcie przy wdrożeniu Rozporządzenia RODO jest indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta. W przeciwieństwie do wielu firm, które sprzedają gotowe wzory dokumentów bez żadnej odpowiedzialności, Kancelaria Wiński prowadzi pełną analizę przedsiębiorstwa oraz przetwarzania danych osobowych oraz asystuje klientowi od początku do końca wdrożenia wymagań Rozporządzenia RODO w przedsiębiorstwie.  

Współpraca z IT. Współpracujemy ściśle zarówno z wewnętrznymi działami IT klienta, jak również zewnętrznymi wiodącymi firmami IT, aby zapewnić klientom możliwość pełnego wdrożenia Rozporządzenia RODO w aspekcie informatycznym. Rozumiemy wymogi i oczekiwania co do systemów informatycznych pod względem ochrony danych osobowych, co umożliwia nam skuteczne doradztwo w zakresie wdrożeń.  

Zrozumienie potrzeb. Nowe Rozporządzenie RODO wskazuje cele i standardy jakie mają zapewnić przedsiębiorcy przetwarzający dane osobowe. Natomiast to przedsiębiorca podejmuje decyzję które środki organizacyjne, fizyczne, informatyczne oraz zewnętrzne zastosuje w celu realizacji tych celów i standardów. Kancelaria Wiński doradza klientowi optymalne rozwiązania zgodne z wymogami Rozporządzenia RODO, jednocześnie uwzględniające potrzeby i możliwości organizacyjne oraz finansowe klienta.

Value for money. Dążymy do ograniczenia działań do niezbędnego minimum przy zachowaniu wszelkich standardów określonych w Rozporządzeniu RODO. W ten sposób klient otrzymuje wysoki standard usług prawnych za rozsądną cenę.

Kogo dotyczą nadchodzące zmiany?

Istnieje kilka grup zawodowych oraz branż, które szczególnie muszą zwrócić uwagę na nowe rozporządzenie. W każdym przypadku musi odbyć się audyt danych osobowych. Bez tego mogą narazić się na bardzo wysokie kary finansowe.

Wdrożenie RODO nie ominie przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży technologii informatycznych. Wszystko związane z przetwarzaniem informacji podlegać będzie zwiększonej kontroli. Istnieją szacunki mówiące, że tylko niewielka część organizacji IT przechowuje dane osobowe na nośnikach odciętych od internetu lub zaszyfrowanych w odpowiedni sposób. Po wejściu w życie rozporządzenia, sytuacja będzie musiała się zmienić.

Poprawnie wypełniona dokumentacja RODO to zadanie, przed którym staną również wszelkie sklepy internetowe. Sprzedaż produktów online kieruje się innymi zasadami, niż oferowanie usług informatycznych. Jednak w przypadku profilowania nie obędzie się bez zmian. Pobieranie w sposób automatyczny danych użytkowników, aby lepiej dostosować ofertę sklepu wymagać teraz będzie – zgodnie z RODO – zakomunikowania tego potencjalnym klientom w sposób wyraźny i klarowny.

Jeśli chodzi o dane osobowe RODO wdrożenie nie ominie też wszelkich firm marketingowych. Operowanie wspomnianym profilowaniem jest codzienną praktyką tego typu przedsiębiorstw. Nowym zasadom podlegać będzie również zakup oraz wykorzystywanie baz klientów, które pozyskuje się od innych podmiotów gospodarczych. Główną zmianą wpływającą na efektywność branży reklamowej będzie konieczność otrzymania zgody od potencjalnego klienta za każdym razem, gdy zajdzie potrzeba przetwarzania jakichkolwiek danych. Audyt ochrony danych osobowych w tym przypadku również będzie niezbędny.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez RODO

Przepisy RODO nakazują tworzenie dokumentacji potwierdzającej zgodność z rozporządzeniem. Obejmuje ona zarówno powody przetwarzania danych, jak również wyjawienie adresatów tych informacji. Wszelkie naruszenie danych osobowych musi być bezwzględnie rejestrowane. Rozbudowa obowiązku informacyjnego dotyczy wszystkich bez wyjątku.

Część firm gromadzących wrażliwe dane będzie musiała wyznaczyć Inspektora Danych Osobowych, który będzie odpowiadał za ich kontrolę. W związku z tym powinien wykazywać się ekspercką wiedzą w tej dziedzinie. Prawnik od ochrony danych osobowych jest naturalnym kandydatem do objęcia takiej funkcji. Za wszelkie uchybienia związane z bezpieczeństwem danych odpowiadać teraz będzie bezpośrednio podmiot gospodarczy przetwarzający takie informacje.

To tylko część zmian, jakie czeka firmy po wejściu w życie rozporządzenia RODO. Jeśli interesuje Państwa profesjonalna ochrona danych osobowych prawnik oferowany przez naszą Kancelarię pomoże we wdrożeniu odpowiednich standardów. Zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie.

 

 

Doświadczenie


Reprezentacja przesiębiorcy prowadzącego odpłatną bazę danych przedsiębiorców z KRS, umożliwiającą filtrowanie danych, w sporze z GIODO dotyczącym obowiązków w zakresie przetwarzania tego typu danych osobowych.

Audyt prawny przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej w międzynarodowym holdingu spółek zgodnie ze standardami wynikającymi z dyrektyw WE, decyzji Komisji UE, normy ISO/EIC 27000 oraz Cloud Service Level Agreement.

Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych w internetowym serwisie społecznościowym działającym w kilku krajach, który przetwarza dane wrażliwe użytkowników oraz zgłoszenie zbioru danych do GIODO.

Bieżąca obsługa w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych oraz wsparcia prawnego dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji w jednej z największych polskich firm pośrednictwa i doradztwa personalnego (HR).

 

Opracowanie i wdrożenie polityki zarządzania tajemnicą przedsiębiorstwa oraz poufnych informacji produkcyjnych (know-how) w jednym z największych zakładów produkcji mięsa i wędlin w Polsce.

Audyt prawny i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednym z największych internetowych sklepów sprzętu AGD-RTV.

Skontaktuj się z Kancelarią Prawa Gospodarczego Wiński

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
T. (+48) 71 79 400 90
F. (+48) 71 79 400 91
T. (+48) 22 122 88 42

godziny

Pn - Pt: 900- 1700
Sb - Nd: nieczynne

Wpisz swoje imię
Nr telefonu
Wpisz swój adres email adres email niewaściwy
Wpisz swoją wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński z siedzibą przy ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych. Więcej: Polityka prywatności

Biuro Wrocław

ul. Leszczyńskiego 4 lok. 80
50-078 Wrocław

filia warszawa

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa